Hilding Sjölund Miljökonsult AB

Hilding Sjölund, miljökonsult

Hilding Sjölund Miljökonsult AB är ett konsultföretag med huvudsaklig inriktning på miljöfrågor. Företaget är ett enmansföretag och samarbetar i nätverk med andra företag med kompletterande kompetens.

Senaste inläggen