+46 703 12 93 25 hilding@hsmiljo.se

Hilding Sjölund Miljökonsult AB

Jag heter Hilding Sjölund och driver ett konsultföretag i miljöbranschen som hjälper privata och offentliga verksamheter med miljöfrågor. Med mer än 30 års branscherfarenhet och ett djupt intresse för området så kan jag hjälpa er med både rådgivning, utredningar och strategiska frågor så väl som operativt arbete för att ert projekt ska lyckas väl.

Ring mig

0703-12 93 25

Maila mig

hilding@hsmiljo.se

Miljöinventering av byggnader inför exempelvis rivning

Inventering och provtagning

Uppföljning efter sanering

Redovisning till myndigheter

Photo by Mikael Tigerström
Photo by chrisfp @ flickr

Miljökonsekvensbeskrivningar och ansökan
om tillstånd till miljöfarlig verksamhet

Samrådsmöten

Myndighetskontakter

Miljökonsekvensbedömning

Utför riskutredningar

Photo by norue @ flickr

Kvalitetsrevisioner på laboratorier genom SWEDAC

 

Photo by Daniel Sjöström
Photo by Dave Crosby

Utför periodiska besiktningar

Bullermätningar

Photo by David Kutschke