Hilding Sjölund Miljökonsult AB

Hilding Sjölund, miljökonsult

Hilding Sjölund Miljökonsult AB är ett konsultföretag med huvudsaklig inriktning på miljöfrågor. Företaget är ett enmansföretag och samarbetar i nätverk med andra företag med kompletterande kompetens.

Senaste inläggen

Uppdaterad hemsida och bullermätningar

Hemsidan är nu omgjord. Innehållet är i stort sett detsamma men mer lättillgängligt.

Hösten har hittills bjudit på ett nytt verksamhetsområde: Bullermätning. Man mäter buller om någon upplevt att ljudnivån på en plats är för hög och störande. Mätningen kan då berätta om ljudet är inom eller utanför olika gränsvärden. Är ljudet över gränsvärdet så kan man motivera åtgärder för att sänka bullernivån genom till exempel ett bullerplank.

Gränsvärden för buller finns hos Naturvårdsverket.