+46 703 12 93 25 hilding@hsmiljo.se

Referensuppdrag

Undersökning av arbetsplatsluft
Beställare: Vattenfall Research & Development
Utfört mätningar av partikelinnehållet i luft
Utfört miljöbesiktning och provtagning vid Sundsvalls Oljehamn
Beställare: Sundsvalls Oljehamn AB