+46 703 12 93 25 hilding@hsmiljo.se

Referensuppdrag

Undersökning av arbetsplatsluft
Beställare: Vattenfall Research & Development
Utfört miljökonsekvensbeskrivningar och riskutredningar
Beställare: OKQ8 AB