+46 703 12 93 25 hilding@hsmiljo.se

Verksamhet

Ett urval av vad jag gör och kan hjälpa till med. Ring eller maila mig om du har frågor eller vill veta mer.

Miljöinventering av byggnader inför exempelvis rivning

Inventering och provtagning

Uppföljning efter sanering

Redovisning till myndigheter

Photo by Mikael Tigerström
Photo by chrisfp @ flickr

Miljökonsekvensbeskrivningar och ansökan
om tillstånd till miljöfarlig verksamhet

Samrådsmöten

Myndighetskontakter

Miljökonsekvensbedömning

Utför riskutredningar

Photo by norue @ flickr

Utför periodiska besiktningar

Bullermätningar

Photo by David Kutschke