Verksamhet

Verksamhet

Ett urval av vad jag gör och kan hjälpa till med. Ring eller maila mig om du har frågor eller vill veta mer.

Miljöinventering av byggnader inför exempelvis rivning

  • Inventering och provtagning
  • Uppföljning efter sanering
  • Redovisning till myndigheter

Miljökonsekvensbeskrivningar och ansökan
om tillstånd till miljöfarlig verksamhet

  • Samrådsmöten
  • Myndighetskontakter
  • Miljökonsekvensbedömning

Utför riskutredningar

Utför periodiska besiktningar

Bullermätningar